Menu

Det får du for dit kontingent

Som medlem af Frederikssund FB bliver du en del af en frivillig forening, og et fællesskab med interesse for fodbold.


Derudover får man via sit medlemskab og kontingent:

  • Muligheden for i fællesskab med andre at lege, træne, spille kampe, turneringer, stævner, osv. Det bliver for de flestes hold og spilleres vedkommende til rigtig mange timer på græsset. Vi bestræber os på, at alle hold tilbydes 2 gange træning om ugen i sommerperioden og 1 gang om ugen i vinterperioden.
  • Dækket udgifter forbundet med kampe og stævner, f.eks. turneringsudgifter, stævnegebyrer, bøder, udgifter til dommere m.m.
  • Udgifter til indkøb, og vedligehold af materialer i form af bolde, toppe, overtræksveste, koordinationsstiger, hjørneflag, osv.
  • Frivillige trænere og ledere, som to gange årligt modtager en mindre omkostningsgodtgørelse.
  • Trænere får stillet træningstøj til rådighed.
  • Uddannelse af de frivillige trænere og ledere, som klubben tilstræber at uddanne så godt som muligt, så de har de bedste forudsætninger, for at få det optimale ud af deres store indsats.
  • Sociale arrangementer for klubbens frivillige.
  • Indvendig vedligeholdelse og inventar i klubhuse, køb og vedligeholdelse af bold- og materialeopbevaring.
  • Mulighed for at benytte klubhus til arrangementer, overnatninger og stævner og lign. fodboldrelateret.
  • Administrative omkostninger forbundet med at drive en stor forening, såsom IT, bankgebyrer m.m.
Man nyder som medlem dertil godt af, at andre frivillige stiller en service til rådighed i form af ledelse, styring, koordinering af alle de mange opgaver, der skal klares i det daglige, f.eks. tilmelding af hold til turneringer og stævner, fordeling af baner, understøtte trænernes sportslige arbejde, udlevere materialer, osv.

Fodboldsæson løber typisk fra 1. marts og til efterårsferien, men i takt med kunstbaner og indendørs tiltag er blevet udvidet til at være hele året, så er der ikke så lange stille perioder. I vinterhalvåret er det meget forskelligt, hvad trænerne tilmelder de enkelte hold til. Der er ikke krav fra klubbens side, i mange tilfælde handler om, hvor meget forældre byder ind med hjælp.

Med så stor en størrelse som Frederikssund FB er, vil det være vanskeligt at sætte et én-til-én-forhold imellem det enkelte medlems kontingent, og det der opleves modtaget. Nogle af de nævnte omkostninger vil f.eks. ikke være relateret til alle hold og spillere til enhver tid, men set over tid, vil alle få sin andel.

Alle bidrager – Minimum 10 frivillige timer

Vi tilskynder til, at man som medlem eller forælder til et umyndigt medlem bidrager med minimum 10 frivillige timer årligt. En hånd med - f.eks. afvikling af fodboldskoler, hjemmekampe, materialeforvaltning, klubhus, administration, økonomi, eller noget helt andet - vi sætter stor pris på ethvert frivilligt engagement, og venter på at høre fra DIG.

Hvem betaler kontingent?

Alle spillende medlemmer af Frederikssund FB betaler kontingent - også træner- og lederbørn.