FFB Ledelse

Navn

Telefon

Email

Mikkel Laursen (ORI)

28 15 21 84

mikkelmlaursen@yahoo.dk

Dennis Vendelbo (ORI)

60 22 62 63

dvendelbo@gmail.com

Rikke Hedensted (FIK)

61 27 64 62

ffbklubtoj@gmail.com

Heidi Christensen (FIK)

29 91 73 91

heca@live.dk

Jacob Levin Nielsen (FIK)

28 86 57 99

jacob_nielsen15@hotmail.com

Jesper Skjellerup (FFB)

25 25 79 15

jbskjellerup@hotmail.com

Hans Munch (FFB)

23 71 25 11

hans.munch@hotmail.com