FFB Ledelse

Navn

Telefon

Email

Jesper Skjellerup (FIK)

25 25 79 15

jesper.skjellerup@ffbbold.dk

Michael Svendsen (FIK)

25 33 20 81

michael.svendsen@ffbbold.dk

Rikke Hedensted (FIK)

61 27 64 62

rikke.hedensted@ffbbold.dk

Anja Folkvardsen (ORI)

24 96 21 58

anja.folkvardsen@ffbbold.dk

Trine Freck (ORI)

28 61 57 78

trine.freck@ffbbold.dk